oktober 2012

woensdag 24 oktober 2012

Macro: onbenutte kantoorruimte kost 1,2 miljard in Rijnmond

Bij bereikbaarheidsproblemen roepen werkgevers van oudsher dat de overheid in actie moet komen en meer moet investeren. Dat lijkt logisch, want de overheid steekt veel geld in infrastructuur en openbaar vervoer. Uit onderzoeken blijkt dat werkgevers nog veel meer geld in werkgerelateerde mobiliteit steken dan de overheid. In een aantal regio's zijn de investeringen van overheid en bedrijfsleven in beeld gebracht.

Veel werkgevers vragen zich af wat invoering van het Nieuwe Werken kost. Uit deze cijfers blijkt dat juist de huidige praktijk met vaste werkplekken duur is. Door HNW en SRSW in te voeren, is minder ruimte nodig. Dit levert geld op en een betere bereikbaarheid.

Mobiliteitsbestedingen in Rijnmond
De onderstaande tabel toont de omvang van de overheidsbestedingen in infrastructuur en OV (zowel aanleg als beheer).

Overheidsbestedingen mobiliteit in de regio Rijnmond, 2008
In de private sfeer gaat er veel meer geld om. De totale km.-kosten voor auto en OV belopen in Rijnmond € 3,4 mrd./jr. Dat is ca. 3 keer de omvang van de overheidsuitgaven.

En kijken we naar de werkgevers, dan blijkt dat de uitgaven voor werkgerelateerde mobiliteit (parkeren, woon-werk- en zakelijk verkeer)  hier ca € 1.250 mln. zijn. Dat is ruim 1,2 keer meer dan de overheidsuitgaven (zie onderstaande tabel).
Private bestedingen mobiltieit in Rijnmond, 2008
De verschillen worden nog groter wanneer je hier de bestedingen aan kantoorwerkplekken toevoegt. In Rijnmond gaat het om € 2,4 mrd. per jaar. Samen met werkgerelateerde mobiliteit komt dat op € 3,7 mrd. per jaar. Bij een gemiddelde bezetting van de werkplek in Nederland van 50% geven de werkgevers in deze regio aan onderbezetting € 1,2 mrd. uit. Ook dit is 1,2 keer meer dan wat de overheden besteden. Met andere woorden: alleen al aan leegstaande kantoorplekken geven werkgevers in Rijnmond 20% méér uit dan alle overheden in de regio aan verkeer en vervoer (zie onderstaande figuur):
Bron: Geldstromen rond werken en mobiliteit in Rijnmond, Februari 2008,
Montefeltro in opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam)

Mobiliteitsbestedingen in andere regio’s
In andere regio's blijkt dit beeld identiek. De onderstaande tabel toont de  verhoudingen tussen private en publieke geldstromen in een aantal regio's.
Publieke en private bestedingen voor werkgerelateerde mobiliteit. Bron: Geldstromen rond werken en mobiliteit in Rijnmond, Februari 2008, Montefeltro in opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam


Drie voorbeelden.
  • In Amsterdam Zuidoost, Nederlands grootste kantorengebied, besteedden werkgevers en 40.000 medewerkers op 4 km² in 2002 aan mobiliteit en werkplekken ca. € 400 mln. In 2005 zijn de private bestedingen tot 2010 geraamd op alléén de bedrijventerreinen van de Noordflank (Hoofddorp–Haarlem–Almere). Het bedrag bleek bijna 2 keer zo hoog als het overheidsbudget voor infra en OV voor de gehele Noordflank: € 9 mrd. vs. 4 mrd. 
  • In Stadsgewest Haaglanden (2005) en de Hanze Allee (Amersfoort–Barneveld–Harderwijk) (2007) zijn ramingen gemaakt van overheidsuitgaven (aanleg en onderhoud OV en Infra) vs. private bestedingen voor werkgerelateerde mobiliteit en kantoorplekken.
NB. Het gaat hier om out-of-pocket kosten, en dus niet om de zg. ´maatschappelijke kosten van de files’. Die staan immers bij geen enkele organisatie in de verlies- en winstrekening.

Het Nieuwe Werken
Wat hebben die onbenutte werkplekken nu te maken met mobiliteit? Het verband lijkt vergezocht, maar ligt toch voor de hand. Werkgevers kunnen kosten besparen wanneer ze minder kantoorruimte gebruiken. Dat is mogelijk door Het Nieuwe Werken in te voeren: telewerken én flexplekken. Medewerkers hoeven minder vaak naar kantoor en dat is goed voor de bereikbaarheid.

Werkgevers kunnen die kostenbesparing nog verder doorvoeren wanneer hun personeel minder met de auto komt. Dat scheelt kosten voor lease en parkeren. Als je langs deze lijn verder redeneert, dan wordt kantoorruimte op stationslocaties interessanter. Die locaties zijn duurder, maar je hebt minder kantooroppervlak nodig. Meer personeel kan met het openbaar vervoer reizen, wat een flinke besparing inhoudt op parkeren en autokosten.

Het Nieuwe Werken gaat over tijd- en plaats onafhankelijk werken, zoals telewerken, thuiswerken, spitsmijdend reizen, ….Deze vorm van werken levert veel besparingen op: werknemers worden productiever en tevredener, de congestie neemt af, er worden minder kilometers verreden en CO2 uitgestoot (zie http://kpvvdashboard-2.blogspot.nl) En last but not least: je hebt nog minder kantoorruimte nodig!

1 opmerking: