oktober 2012

woensdag 24 oktober 2012

Meso: kantoorwerplek kost bijna € 10.000 per jaar

De omvang van de kosten voor de werkgever 
Wanneer werkgevers en overheden vanuit een samenhangende visie op mobiliteit en werkplekken gaan denken en doen, dan ontstaat er een duidelijke en structurele drive voor het bedrijfsleven om (als een spin off) bij te dragen aan betere bereikbaarheid. De gemoeide bedragen zijn enorm en de verspilling is aanzienlijk.

De enorme omvang van kosten op macroniveau vinden we op het niveau van de afzonderlijke organisatie terug. Wat betekent dit voor de gemiddelde werkgever? (zie Benchmark Mobiliteit.NU 2012, en de toelichting op de Benchmark)

De gemiddelde kosten voor werkplekken belopen 18,9% van de totale kosten voor werkplekken, parkeren, mobiliteit en salarissen. Volgens de NFC/index kost de gemiddelde werkplek bijna € 10.000 per jaar (bron: NFC-benchmark). Maar de gemiddelde bezettingsgraad is laag. Per aanwezige medewerker zijn de kosten van een werkplek dan ook ruim € 17.000/jr.

De kosten voor mobiliteit (excl. parkeren) zijn 5,4% van die totale kosten. De kosten voor leegstaande werkplekken per medewerker zijn zelfs hoger dan de kosten voor mobiliteit per medewerker.

Kosten van werkplekken (€/jr.) Bron: NFC Benchmark


Geen samenhang tussen telewerken, mobiele medewerkers en flexplekken
Slim Werken Slim Reizen suggereert een samenhangende benadering tussen beleid rond werkplekken en rond mobiliteit. In de praktijk is daarvan vaak nog geen sprake, de cijfers uit de Benchmark Slim Werken Slim Reizen maken dit duidelijk.

Weinig flexplekken…
De flexibiliteit van werkplekken is beperkt. Het gemiddeld percentage flexplekken binnen de steekproef is sterk gestegen naar 36%, het varieert van 0% tot 100%. 16 organisaties hebben überhaupt geen flexplekken. Behoudens 2 organisatie met uitsluitend flexplekken, hebben de andere 9 gemiddeld 14,3% flexplekken.

Overigens: er bestaat nog steeds geen eenduidige relatie tussen het voorkomen van flexplekken en de benutting van de werkplek. De 2 organisaties met hoogste werkplekbenutting hebben geen flexplekken. De 2 organisaties met uitsluitend flexplekken hebben gemiddeld geen hogere benutting.

…ook bij veel mobiele medewerkers
Van de vestigingen hebben 13 zg. ‘mobiele medewerkers’. Dit zijn medewerkers die 3 dagen per week of meer op pad zijn, bijvoorbeeld bij de klant. Het percentage mobiele medewerkers verschilt van 5 tot 53%, met een gemiddelde van ruim 25%.

Bij 4 organisaties met 10% of meer mobiele medewerkers hebben deze allen een vaste werkplek. Eén organisatie met 46% mobiele medewerkers heeft geen flexibele werkplekken.

De 6 organisaties met de meeste mobiele medewerkers (gemiddeld 40%) is de werkplekbenutting dan ook bijna 10% lager dan gemiddeld. Bij de werkgever met het grootste aandeel mobiele medewerkers (53%) is de werkplekbenutting 43%.

Een hoog aandeel mobiele medewerkers leidt vreemd genoeg ook niet tot minder werkplekken per medewerker. De 2 organisaties met de meeste mobiele medewerkers (gemiddeld 52,5%), verstrekken 1 werkplek per medewerker. Een andere organisatie heeft 37% mobiele medewerkers en een benutting van 50% - ofwel 2 werkplekken per aanwezige medewerker.

Weinig telewerk…
Telewerk (of ‘Het Nieuwe Werken’) is nog maar beperkt ontwikkeld. 11 organisaties doen op dit vlak niets. Het gemiddeld percentage medewerkers dat telewerkt is nog geen 10%, en varieert van 0% tot 53%.

NB.: bij de organisatie met 53% gaat het om het percentage medewerkers met voorzieningen voor telewerk. Het feitelijk gebruik van die voorzieningen wordt niet bijgehouden, maar is naar zeggen beduidend lager.

In de hier gehanteerde definitie van Telewerker (‘Medewerker die tenminste 1 dag per week thuis of op een satellietkantoor werkt’) is de bepaling ‘tenminste 1 dag’ gehanteerd. Pas dan valt een werkplek vrij.

…zelfs bij veel flexplekken…
Twee organisaties hebben uitsluitend flexplekken, daarvan heeft één 0% telewerk, de ander 7%. De daarop volgende organisatie met de meeste flexplekken (45,9%) doet niets aan telewerk (0%).

…en vice versa
Naarmate het aandeel telewerk toeneemt, zal de werkplekbenutting relatief afnemen. Bij veel telewerk mogen we veel flexplekken verwachten.

Maar de cijfers tonen een om gekeerd beeld. De organisatie met het meeste telewerk (52,2%) heeft op 1.150 werkplekken slechts 10 flexplekken (0,8%). Bij de 2 organisaties volgend op de ranglijst van meeste telewerk komen überhaupt geen flexplekken voor.

Meer informatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten