oktober 2012

woensdag 24 oktober 2012

Micro: mobiliteitsbudget voor de werknemer i.p.v. parkeer en werkplekken

Wat betekent dit voor de gemiddelde medewerker? De omvang van kosten is ook op medewerkerniveau terug te vinden. De kosten voor mobiliteit zijn arbeidsvoorwaardelijk beschermd. Daarom is het besparingsperspectief voor werkgevers juist hier beperkt. De kosten voor parkeren en werkplekken maken daarentegen geen deel uit van arbeidsvoorwaarden. En deze belopen een veelvoud van de kosten van mobiliteit.

Hier liggen kansen voor werkgever én voor werknemers: de bedragen zijn groot genoeg om kosten te besparen én om gewenst gedrag van medewerkers te belonen.

 Saillante feiten
  • De kosten voor de werkplek zijn per medewerker ongeveer gelijk aan die van een leaseauto. 
  • De gemiddelde facilitaire uitgaven voor werkplek, mobiliteit en parkeren belopen € 15.700/jr./mdw., bij een gemiddeld brutosalaris van € 44.800/jr. De facilitaire kosten maken gemiddeld 35% uit van het salaris van medewerkers. 
  • De kosten voor onderbenutting van werkplekken per medewerker zijn met € 3.693 hoger dan de gemiddelde jaarlijkse kosten voor mobiliteit van € 3.142 per jaar, óók wanneer de kosten voor parkeren erbij worden geteld. Bij één organisatie kost de onderbezetting € 10.500/mdw./jr. – dat is meer dan de NFC-index voor de werkplekkosten (zie onderstaande tabel).
Facilitaire kosten per medewerker. Bron: NFC-index
  • Van de gescande organisaties heeft 64% flexibele arbeidsvoorwaarden (cafetariasysteem, keuzebudget). Het bedrag per medewerker biedt ruimte voor besparing, maar ook voor het belonen van gewenst gedrag. Bijvoorbeeld thuiswerken op piekdagen of het invoeren van een mobiliteitsbudget. Zo’n mobiliteitsbudget beloont de medewerker voor het gebruik van duurzame vervoerwijzen. Met zo’n budget heeft ook de werkgever voordeel, omdat fietsen en openbaar vervoer hem minder kosten dan de auto. Toch past slechts 1 van de onderzochte werkgevers een vorm van mobiliteitsbudget toe.


Benutting en beloningsruimte per medewerker
In de gangbare verstrekkingspraktijk van arbeidsvoorwaarden verstrekt de werkgever werkplek, mobiliteit en parkeerplaatsen. Om de benutting van werkplekken en parkeerplaatsen te verbeteren kan de werkgever werken met prijsdifferentiatie en belonen van gewenst gedrag. Wanneer hij daarmee de kosten van onderbezetting kan verlagen, is een groot beloningsbudget beschikbaar.

Kosten per medewerker …
De kosten voor mobiliteit per medewerker belopen gemiddeld € 3.142 per jaar, met een ruime bandbreedte: een minimum van € 400 en een maximum van € 6.200.

De kosten voor werkplek per medewerker belopen gemiddeld € 11.211 per jaar, met een ruime bandbreedte: een minimum van € 5.455 en een maximum van € 26.241.

Dit bedrag is vergelijkbaar met de kosten van de leaseauto: gemiddeld € 11.029 per jaar, met een bandbreedte van € 5.760 tot een maximum van € 21.000.

De kosten voor parkeren per medewerker belopen gemiddeld € 360 per jaar, met een bandbreedte van € 50 tot een maximum van € 1.250. Maar de kosten voor een parkeerplaats per automedewerker belopen € 947, met een bandbreedte van € 108 tot een maximum van € 2.503.
Kosten per medewerker. Bron: Benchmark Mobiliteit.NU

Bij elkaar opgeteld is het bedrag per medewerker met een leaseauto jaarlijks € 23.187.


…en als percentage van salarissen
De jaarlijkse kosten voor onderbenutting van werkplekken zijn gemiddeld € 3.693 per medewerker. Bij één organisatie kost de onderbezetting € 10.500/mdw./jr. – dat is meer dan de NFC-index voor de werkplekkosten.

Hierboven zijn de kosten voor mobiliteit vergeleken met de kosten voor werkplekken. De kosten van mobiliteit per medewerker belopen gemiddeld 28% van de kosten voor werkplek per medewerker.

De kosten voor onderbenutting van werkplekken zijn met € 3.693 hoger dan de gemiddelde jaarlijkse kosten voor mobiliteit van € 3.142 per jaar.

De facilitaire kosten (werkplek, mobiliteit, parkeren) maken gemiddeld 35% uit van het salaris van medewerkers. De gemiddelde facilitaire uitgaven voor werkplek, mobiliteit en parkeren belopen € 15.700/jr./mdw., bij een gemiddeld brutosalaris van € 44.800/jr.

De kosten voor werkplekken belopen 23,5% van het gemiddeld brutosalaris, de kosten van onderbenutting van werkplekken per medewerker belopen 8%, de kosten voor mobiliteit ook 8%, de kosten voor de leaseauto 24,6%.

Flexibele verstrekking
Van de gescande organisaties heeft 64% flexibele arbeidsvoorwaarden (cafetariasysteem, keuzebudget).

Maar slechts 1 organisatie in de benchmark past een rudimentaire vorm van mobiliteits-, werplek- en/of parkeerbudget toe.

Bron: Toelichting op de Benchmark Slim Werken Slim Reizen, Mobiliteit.NU, 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten