oktober 2012

woensdag 24 oktober 2012

Slim werken slim reizen: sleutel om belangen maatschappij en werkgevers te verbinden


Deze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home
De berichten over leegstaande kantoorpanden (8 mln. m²) zijn alarmerend. Maar in gebruikte kantoren (40 mln. m²) is de leegstand ruim 2 keer groter. Kantoorwerkplekken zijn over de dag gemiddeld maar voor 55% bezet. Deze ‘onzichtbare leegstand’ (18 mln. m²) neemt nog verder toe wanneer meer mensen gaan telewerken. Dit kosten werkgevers handenvol geld.

Tegelijk ligt hier ligt een enorme kans. Want overgaan op flexibele kantoorconcepten, telewerken in combinatie met kleinere kantoren betekent een kostenbesparing voor werkgevers én minder mobiliteit. De combinatie van slim werken en slim reizen is daarom krachtig. Hier ligt de sleutel om maatschappelijke winst (duurzame mobiliteit) te verbinden aan een groot werkgeversbelang: structurele kostenbesparing.

Wanneer werkgevers en overheden vanuit deze samenhang gaan denken en doen, dan ontstaat er een duidelijke en structurele drive voor het bedrijfsleven om (als een spin off) bij te dragen aan betere bereikbaarheid.

De kosten voor onbenutte werkplekken belopen in Nederland 9 mrd./jr. Dat is meer dan wat werkgevers aan mobiliteit besteden. En meer dan wat de overheid überhaupt jaarlijks in mobiliteit steekt. Door werkprocessen én mobiliteit slimmer te organiseren kunnen werkgevers hier structureel besparen. De –nog beperkte- casuïstiek wijst erop dat deze aanpak hout snijdt. Bij Energiebedrijf Essent waren de scanresultaten aanleiding om naar kantoorlocaties bij stations te verhuizen en telewerk in te voeren. Dit leverde niet alleen een kostenbesparing op van € 20 miljoen/jr., maar ook veel minder automobiliteit, minder emissie én een betere arbeidsmarktpositie. Een mooi voorbeeld van People, Planet, Profit. Zo valt er nog een wereld te winnen.

Scanportaal: inzicht voor werkgever en kansen voor dienstverleners
Er liggen hier kansen – maar ook enorme drempels. Voor werkgevers is invoering van slim werken en slim reizen een hoofdpijndossier vol onzekerheden en risico’s. Het onderwerp blijft nieuw. De werkelijke kosten zijn vaak lastig boven tafel te krijgen. Het ontbreekt aan benchmarks, aan bewijsvoering, aan inzicht in de samenhang der dingen.

Het startpunt voor deze benadering moet zijn: inzicht in kosten van mobiliteit, parkeren en werkplekken, én inzicht in de kosten van onderbenutting (‘Opportunity Cost’).


Kosten per medewerker. Bron: Benchmark Mobiliteit.NUDe stichting Mobiliteit.NU biedt hiervoor een scanportaal aan. Het dashboard geeft inzicht in kosten en kansen. Invalshoeken zijn: arbeidsvoorwaarden, bereikbaarheid, mobiliteit (‘puntensysteem’), werkplekken, parkeren, ICT, cultuur, voertuigpark-samenstelling, Slim Werken, relocatie (verhuizen), emissie/ duurzaamheid, etc. De meeste scans zijn gratis en openbaar toegankelijk. Zie de onderstaande figuur.Zo wordt het makkelijker – maar toch ook weer moeilijker. Veel werkgevers hebben dan ook behoefte aan ontzorgen. Hier ontstaan kansen voor hun huisleveranciers. Dat kunnen wagenparkbeheerders zijn, maar ook makelaars, organisatie- en werkplekadviseurs, leveranciers van HR-, Facilitaire en ICT- diensten. Want met het portaal kunnen die de scans bij hun klant uitvoeren, en inzichtelijke, samenhangende oplossingen aanbieden. De stichting bundelt de uitkomsten van de scans dan weer in diverse benchmarks.

Betekenis voor overheden
Overheden kunnen deze kennis slim gebruiken in hun contacten met werkgevers én voor hun eigen organisatie.

Creëer betrokkenheid bij werkgevers
Al meer dan 20 jaar is de overheid bezig met mobiliteitsmanagement. Maar wanneer die werkgevers niet écht in actie komen, blijft de aanpak van de files dweilen met de kraan open. De uitdaging is het creëren van betrokkenheid bij werkgevers. Dat lukt alleen als het bedrijfsleven er zelf voordeel bij heeft en dienstverleners hun kansen zien.

Gebruik allerlei onderhandelingssituaties met werkgevers
Werkgevers hebben zelf baat bij slim werken en slim reizen. Maar dat betekent niet automatisch dat ze er mee aan de slag gaan. Overheden kunnen hen een duwtje geven. Komt een organisatie langs met klachten over parkeren? Laat ze eens naar de parkeerscan kijken. Hebben ze last van files? Laat ze de Benchmark Slim Werken doen. Zo wordt duidelijk hoe groot de handelingsruimte van de werkgever zelf is. Uiteraard kan de overheid bijspringen – maar dan slimmer. Werkgevers kunnen worden aangemoedigd, hun huisleveranciers uit te dagen om hen van dienst te zijn. De tools zijn te vinden op Mobiliteit.NU.

Zelf doen
Overheden kunnen ook voor hun eigen organisatie een gratis scan laten doen. Beleidsmedewerkers verkeer of milieu kunnen bijvoorbeeld het gesprek aangaan met hun collega van P&O.

>> ga naar het scanportaal

Dit dashboard
Circa 50 organisaties voerden tot nu toe de scans uit van Mobiliteit.NU. Dit aantal is nog klein en niet representatief voor heel Nederland. Natuurlijk zijn er regionale verschillen in kosten voor bijvoorbeeld kantoorruimtes en parkeerplekken. Toch zijn de cijfers interessant: het gaat om het best beschikbare cijfermateriaal met betrekking tot Slim Werken Slim Reizen. Naarmate het aantal scans toeneemt, wordt het mogelijk om meer representatieve cijfers te presenteren en ook regionale verschillen.

Dit dashboard is gebaseerd op de scans van de stichting Mobiliteit.NU. Dat leidt tot inzicht in kostenkengetallen van werkgerelateerde mobiliteit. Die bieden een interessant beeld van de mogelijkheden van Slim Werken Slim Reizen. Het dashboard ontsluit de informatie uit de scans op 3 niveaus:
  • macro: de situatie in Nederland; 
  • meso: kantoorwerkgevers; 
  • micro: medewerkers . 
Begrippen:

telewerken
arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT)
thuiswerken
werken vanuit huis
het nieuwe werken
tijd- en plaatsonafhankelijk werken

e-werken/ mobiel werken
hetzelfde als telewerken
slim werken
hetzelfde als Het Nieuwe Werken
flexkantoren
kantoren waar medewerkers geen vaste werkplek hebben
slim reizen

populaire naam voor mobiliteitsmanagement
mobiliteitsmanagement

het organiseren van slim reizen
slim werken slim reizen
mobiliteitsmanagement waarbij nadrukkelijk de combinatie met Het Nieuwe Werken is gelegd


1 opmerking:

  1. Daan wat heb je een machtig mooi concept ontwikkeld! Ook tot behoud van de aardbol.
    Veel succes er mee.
    hartelijke groet, Arnold.

    BeantwoordenVerwijderen